Optymalizacja konstrukcji jezdnych

Realizacja:

Transportation daq rail-sims-engineering-edaq 004
Transportation daq rail-sims-engineering-edaq 005
Transportation daq rail-sims-engineering-edaq 009
Transportation daq rail-sims-engineering-edaq 013

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


 

Otensometrowanie specjalnych platform kolejowych z wykorzystaniem przemysłowego systemu akwizycji danych eDAQ pozwoliło na weryfikację założeń projektowych i optymalizację konstrukcji platformy.