TENSOMETRY OPTYCZNE

Tensometria optyczna to technika bazująca na zjawisku Bragga pozwalającym poprzez pomiar długości fali świetlnej w światłowodzie, określić odkształcenie liniowe w wybranych punktach pomiarowych. Wykorzystanie znanych powszechnie w telekomunikacji systemów światłowodowych pozwala na transmisję sygnału pomiarowego na odległość kilkunastu kilometrów, zapewnia iskrobezpieczność układu oraz odporność na wpływ wielu czynników środowiska materialnego takich jak wilgotność, zapylenie, zakłócenia pola elektromagnetycznego. Zastosowanie tensometrów optycznych wymaga wykorzystania specjalnego układu pomiarowego zwanego interrogatorem umożliwiającego konwersję zmiany długości fali świetlnej na wartość odkształcenia względnego. Dodatkową zaletą prezentowanej techniki jest możliwość umieszczenia kilkunastu punktów pomiarowych na jednym światłowodzie oraz pomiar temperatury w dowolnym punkcie celem termicznej kompensacji wartości sygnału pomiarowego.

Block [NEW HBM Optical Tensometers Filter] not found
Block [NEW HBM Optical Tensometer Iterator] not found