TESTOWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO

Pomiar odkształceń szczególnie w ekstremalnych warunkach eksploatacji sprzętu sportowego, pozwala zapewnić, z jednej strony maksymalne bezpieczeństwo użytkowników, a drugiej zaś strony, gwaranuje osiągnięcie optymalnych wyników sportowych.
Wykorzystywane produkty: