Zjawiska o wysokiej dynamice

Dzięki tensometrii optycznej, pomiar odkształceń wolny od wpływu pola elektromagnetycznego, całkowicie iskrobezpieczny, pozwalający na aplikację w dużym zakresie zmian temperatury umożliwia monitoring takich parametrów istotnych dla działania generatorów wysokiego napięcia jak temperatura, naprężenia, przyspieszenie drgań bez nadmiernego okablowania – do 13 sensorów na jednym przewodzie.


Wykorzystywane produkty: