Ważenie zbiorników

Najdokładniejszą metodą oceny zawartości zbiornika jest pomiar jego masy. Dzięki gotowym modułom ważącym naszej produkcji możemy zapewnić bezpieczny, odporny na działanie sił poprzecznych pomiar masy bez ingerencji w zawartość zbiornika oraz bez wpływu temperatury na wynik pomiaru co jest charakterystycznym błędem przy pomiarze volumetrycznym.


Wykorzystywane produkty: