Ważenie odpadów

Większość wysypisk rozlicza koszty przyjmowanych gromadzenia przyjmowanych odpadów według ich masy. Dotychczasowy objętościowy system odbioru śmieci narażał firmy transportowe na straty wynikające z przekroczenia średniej masy odpadów przypadających na objętość standardowego pojemnika. Proponowana przez HBM koncepcja grawimetrycznego sposobu rozliczeń z klientem eliminuje ten problem.


Wykorzystywane produkty: