Układ jezdny

Sprzęt pomiarowy HBM umożliwia pomiary ciśnienia w układzie hydraulicznym wysuwanego podwozia samolotu, oraz sił obciążających konstrukcję związanych z jego startem i lądowaniem.


Wykorzystywane produkty: