Tunel aerodynamiczny

Dzięki dużym zakresom pomiarowym i dynamice akwizycji danych, możliwe są bardzo dokładne badania modelu konstrukcji narażonej na znaczne siły oporu powietrza występujące przy dużych prędkościach obiektów, występujące w trakcie cyklu eksploatacji.


Wykorzystywane produkty: