Testy eksploatacyjne

Testy eksploatacyjne służące tworzeniu nowych produktów oraz kontroli jakości ich wykonania wymagają wielokrotnych pomiarów siły nacisku, przemieszczenia i naprężeń w zmieniających się warunkach.


Wykorzystywane produkty: