Testowanie sprzętu sportowego

Pomiar odkształceń szczególnie w ekstremalnych warunkach eksploatacji sprzętu sportowego, pozwala zapewnić, z jednej strony maksymalne bezpieczeństwo użytkowników, a drugiej zaś strony, gwaranuje osiągnięcie optymalnych wyników sportowych.


Wykorzystywane produkty: