Testowanie prototypów

Opracowywanie nowych produktów wymaga oprócz procesu projektowania przeprowadzenie całego szeregu badań testowych. W obszarze naszych możliwości dotyczy to pomiaru sił, naprężeń, odkształceń, ciśnień, przemieszczeń, momentu oraz prędkości obrotowej celem obliczenia mocy układu napedowego.


Wykorzystywane produkty: