Silniki i wały okrętowe

Kompletny łańcuch pomiarowy zapewnia możliwość pomiaru momentu obrotowego na wale napędowym statku w zakresie nawet do 1,5 MNm. Nasze momentomierze umożliwiają również pomiar prędkości obrotowej i mocy wydatkowanej przez siłownię statku, tym samym gwarantują optymalizację zużycia paliwa niezbędnego do napędu nawet największych jednostek pływających. Pomiary stanowią podstawę do certyfikatów morskich, są nieodłączną częścią badań i rozwoju technologii budowy okrętów.


Wykorzystywane produkty: