Projekt HYDROPTERE

Hydroptere to do niedawna najszybszy trimaran poruszany siłą wiatru. Przy niesprzyjających warunkach agresywnego środowiska wody morskiej i prędkości 95 km/h, pomiar drgań, naprężeń płatów nośnych i całej konstrukcji przeprowadzony został za pomocą tensometrów, i wmacniaczy pomiarowych typu DIGIclip i QuantumX.


Wykorzystywane produkty: