Produkcja leków

Jednym z bardziej tradycyjnych zastosowań naszych technik pomiarowych jest produkcja tabletek. Dokładny a jednocześnie szybki pomiar siły nacisku (do 160 kN) w prasie formującej masę leku, zapewnia maksymalną wydajność urządzeń (do 25 000 tabletek na minutę) przy zachowaniu niezbędnej jakości kształtu i struktury leku.


Wykorzystywane produkty: