Optymalizacja konstrukcji jezdnych

Otensometrowanie specjalnych platform kolejowych z wykorzystaniem przemysłowego systemu akwizycji danych eDAQ pozwoliło na weryfikację założeń projektowych i optymalizację konstrukcji platformy.


Wykorzystywane produkty: