Monitoring rurociągów

Monitoring rurociągów transportujących wodę pod wysokim ciśnieniem ze źródła na lodowcu do elektrowni. Trudne warunki topograficzne i atmosferyczne stanowią wyzwanie, zarówno dla naszego sprzętu jak i dla projektantów łańcucha pomiarowego.


Wykorzystywane produkty: