Monitoring konstrukcji stalowych

Nasz sprzęt umożliwia: monitoring konstrukcji mostowych, naprężeń związanych z eksploatacją, warunkami atmosferycznymi i sejsmicznymi. Uczestniczymy  w badaniach rozwojowych obejmujących parametry wytrzymałościowe nowych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych prowadzonych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Alternatywną aplikacją jest zastosowanie klasycznej tensometrii oporowej oraz wielokanałowych wzmacniaczy pomiarowych.


Wykorzystywane produkty: