Monitoring konstrukcji podziemnych

Dzięki zaletom technologii optycznej takim jak niskie tłumienie sygnału pomiarowego na dużych odległosciach (ok 10 km), odporność na zakłócenia pola elektromagnetycznego, wilgoć oraz iskrobezpiecznośc, możliwy był pomiar odkształceń górotworu oraz temperatury panującej wewnątrz tunelu na wybranych jego odcinkach. Niewątpliwą zaleta jest również eliminacja okablowania elektrycznego przy wykorzystaniu światłowodów.


Wykorzystywane produkty: