Monitoring konstrukcji betonowych

Monitorowanie pracy konstrukcji wiaduktu kolejowego pozwoliło na optymalizację procesu jego budowy, oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji. Sygnalizacja przeciążeń, pozwala unikać zagrożeń i wydłużyć żywotność konstrukcji.


Wykorzystywane produkty: