Kompleksowe stanowiska testowe

Opracowanie nowego produktu w branży tak wymagającej wymusza na producentach zastosowanie stanowisk testowych o najwyższym poziomie dokładności i dynamiki pomiaru wielkości mechanicznych. Nasza oferta zapewnia największym producentom kompetentny dobór przetworników momentu obrotowego, siły, przemieszczenia, ciśnienia, kompletnych układów do analizy naprężeń oraz kompleksowy system akwizycji danych.


Wykorzystywane produkty: