Diagnostyka układu jezdnego

Coraz większe prędkości pojazdów szynowych wymuszają coraz dokładniejsze badania gwarantujące bezpieczeństwo podróżnych i niezawodność taboru.

Realizacja:

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


1-U2B/200KN

1-KMR/400KN

1-CATMAN-EASY

1-ML55B

1-EVIDAS

1-EVIDAS-FN

1-EVIDAS Viewer