Poszycie samolotu

Wykorzystanie technik symulacyjnych (oprogramowanie nCode) oraz obróbka danych pomiarowych w czasie rzeczywistym czerpanych z niespotykanej liczby kanałów ( do 20 000) obsługiwanych synchronicznie zapewnia idealną współpracę między biurem projektowym a zapleczem badawczym wyposażonym w wielokanałowe  systemy akwizycji danych zapewniające pomiar tensometryczny w układach pełnego, pół- oraz ćwierćmostka Whitston’a, ciśnienia, przemieszczenia i temperatury.

 


Wykorzystywane produkty: